Members

 

Principal investigator:

Professor Sen Liu

ORCID 0000-0001-5182-7241Google ScholarScholarMate (Chinese) 

2014-2015: University of Pittsburgh, Visiting scholar

2008-2010: University of California, San Francisco, Postdoc

2002-2007: Peking University, Ph. D.

1998-2002: China Three Gorges University, B.S.

Group members

Dr. Qi Song, Lecture

Ph.D.    Huazhong Agricultural University, China

Dr. Yuanbao Ai, Lecture

Ph.D.  Jinan University, China

 

  • Ph.D. students
Yuan Gao (2021-) Bruna Miora (2019-)
  • Graduate students
Zhaoxiang Liu (2020-) Kang Wu (2020-) Junxia Guo (2021-) Yufen Liu (2021-)
Yan Ji (2019-) Zhiyan Cheng (2019-) Zhiying Wang (2019-) Zerong Zhou (2019-)
Chuang Shi (2019-) Yutong Jiao (2021-) Lan Zhang (2020-) Lingyu Zeng (2020-)
Yixuan Wang (2020-) Junlai Wang (2020-) Mengyao Miao (2020-) Yibo Zhao (2020-)
Shuai Zhang (2021-) Cheng Chen (2021-)

 

 

Comments are closed.