Members

 

Principal investigator:

Professor Sen Liu

ORCID 0000-0001-5182-7241Google ScholarScholarMate (Chinese) 

2014-2015: University of Pittsburgh, Visiting scholar

2008-2010: University of California, San Francisco, Postdoc

2002-2007: Peking University, Ph. D.

1998-2002: China Three Gorges University, B.S.

Dr. Yin Zhou

 

Dr. Qizhang Li

 

 

Ruisang Liu (MS)

 

 

  • Ph.D. students
Qiang Chen (2019-)

Bruna Miora (2019-)

 

  • Graduate students
   
    Yan Zhang (2018-) Qiang Zheng (2018-)
Yan Ji (2019-) Zhiyan Cheng (2019-) Zhiying Wang (2019-) Zerong Zhou (2019-)
     
Chuang Shi (2019-)      
  • Undergraduate students
Zhongyang Zhang (2019-) Yifang Zhang (2019-) Zhanlong Wu (2019-) Yulong Zhao (2019-)

Comments are closed.