Current Member

Collaborating faculty members:

Prof. Sen Liu

Prof. Zhengding Su

Assoc. Prof. Yongqi Huang

Assoc. Prof. Lingling Yu

Dr. Meng Gao

Dr. Zhengkun Kuang

Dr. Fei Yang

Dr. Yao Chen

Xiyao Cheng

 

  • Graduate students:
Yue Shi (2018-) Qiang Zheng (2018-) Jinkui Li (2016-) Jing Pan (2016-)
Jing Wang (2017-) Hongyan Ma (2017-) Jingwen Chen (2017-)
  • Undergraduate students:
Xiao Shao Yuhong Zhang Linzi Wei Yue Wu
Ruoshui Xiao Wenqian Yue

Comments are closed.